Designer är ett väldigt brett yrke och sträcker sig från IT-världen till mode-världen där det sistnämnda då är den vanligaste typen av designer. Att vara designer är inte helt oväntat ett väldigt kreativt yrke, men det krävs samtidigt tekniskt kunnande och en hel del kunskaper inom formgivning och geometriska kunskaper. Visst kan alla designa någonting, men en design ska vara lika snygg som den är funktionell och användbar, och det är där man ofta kan sålla ut en bra designer från en dålig sådan.

Att vara designer är inte bara att göra någonting snyggt och därefter skicka iväg skissen till en fabrik för tillverkning utan redan på skissen så ska man kunna se hur designen är lika funktionell som den är just snygg – helt enkelt hur slutprodukten är designad. För dig som verkligen vill bli designer så finns det flertalet utbildningar och skolor för detta och det är mycket populärt att idag utbilda sig inom ett designyrke vilket förstås ökar konkurrensen på marknaden.

För att få jobb som designer så krävs det antingen att du har erfarenheten eller väldigt unika idéer som ett företag kan ta till sig och utveckla på. Inom många yrken där designers ingår i själva arbetskraften så är även avdelningen för just design indelad i en hierarki där man oftast har en ledande designer som leder en resterande grupp av designers som vidareutvecklar på redan existerande visioner och idéer, så att direkt få ut sina egna designer på en marknad är inte något man kan vänta sig, vare sig man designar kläder eller bilar. Konkurrensen är som sagt väldigt hög, men låt inte det avskräcka dig. Om du känner att du verkligen kan stå ut, vara unik och få dina designer till användning så ska du definitivt jaga den drömmen.