Kompressorer och dess definition

posted in: Okategoriserade | 0

När det kommer till olika definitioner av ord som finns i den svenska ordboken, är ett ord som kallas kompressorer. Det som kännetecknar kompressorer kan man säga är att det är en typ av maskin som ser till att exempelvis luft komprimeras. Det som är viktigt att ha i åtanke är att kompressorer brukar delas in i olika kategorier. För att vara mer exakt brukar kompressorer delas in i tre kategorier; radialkompressorer, axialkompressorer samt kolvkompressorer.

Olika modeller av kompressorer som finns

Som med alla andra produkter som finns så är det också rätt känt att kompressorer brukar finnas i alla möjliga olika modeller. Dessa är:

  • Skurkompressorer som är oljesmorda.
  • Skruvkompressorer som är oljefria.
  • Kolvkompressorer som är oljefria.
  • Scrollkompressorer som är oljefria.
  • Lamellkompressorer
  • Turbokompressorer

Genom att även besöka denna länken http://www.granzow.se/produkter/kompressorer/ kan man läsa mer ingående vad varje modell gör och när man ska införskaffa sig. Därför kan inköpet skilja sig åt något beroende vem man frågar.

Kompressorers användningsområden

Kompressorer har en del olika användningsområden som dessa apparater kan användas till och några av dessa är:

  • En hel del industrier samt verkstäder använder tryckluft i handverktyg som är drivna, eller för att större maskiner ska styras. Här krävs det en kompressorer där luften trycksätts.
  • I lastbilar är det vanligt förekommande där kompressorn drivs av motorn.
  • Som förbränningsmotorer brukar kompressor användas i syfte om att effekten höjs då insugsluften trycksätts.